I samarbete med Miramir förlag kommer här ytterligare två noveller ifrån ”Sjön” (2018).

Lovisa Wistrand ”Skogstjärnen” och Mia Haglöf ”Döden under ytan”

Lovisas hemsida: http://www.lovisawistrand.com
Mia Haglöfs instagram: @mia.haglof

Musik: https://purple-planet.com

Share | Download(Loading)